Vragenformulier puppy/puber

Beide zijn in groepsverband. Een cursus is een reeks van 10 lessen en losse lessen zijn per keer te boeken (instroom). Bij voldoende animo zal er een instroomgroep komen.
Meerdere antwoorden mogelijk
Graag invullen op welke avonden u kan, meerdere antwoorden mogelijk